Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van bungalows en chalets op:

Recreatiepark “De Groote Vliet”
Onderdijk 245 1693 CG WERVERSHOOF
0228-583229 / www.degrootevliet.com
info@recreatieparkdegrootevliet.nl

Artikel 1: Reserveringen
Wij nemen alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. (Groepen jongeren worden niet toegelaten.) U kunt telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of persoonlijk reserveren bij het kantoor of receptie op het park. Wij bevestigen de reservering binnen zeven dagen. U wordt verzocht deze schriftelijke bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de bevestiging binnen 14 dagen nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Wij behouden ons het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor ons.

Artikel 2: Betalingen
Uw eerste betaling is 50% van het totale bedrag, dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het restantbedrag wordt uiterlijk vier weken voor aankomst voldaan. Mocht de reservering binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvinden, dan dient u het verschuldigde bedrag ineens te voldoen bij de Rabobank Westfrieland-Oost rekeningnummer 31.00.45.037 t.n.v. De Groote Vliet te Wervershoof. Na ontvangst van uw betaling is uw reservering definitief. Wanneer u twee weken voor aankomst boekt, kunt u het totale bedrag contant meenemen. De sleutels van uw bungalow of chalet ontvangt u bij de receptie als de complete huursom en contante borg (!) betaald zijn. Wij berekenen geen reserveringskosten, maar wanneer u annuleert voordat u heeft aanbetaald, brengen wij u € 25,00 administratiekosten in rekening.

Artikel 3: Wat is bij de huursom inbegrepen
Bij de bungalow- c.q. chalethuur is inbegrepen:

  • Verbruik van gas, water, verwarming en elektriciteit.
  • Gebruik kleurentelevisie en kabelnet.
  • B.T.W.
  • Wifi (internet).

Niet bij de huursom inbegrepen zijn:

  • Eindschoonmaak en beddengoed (verplicht)
  • Toeristenbelasting
  • Lichte werkzaamheden zoals afwassen, het legen van de vuilnisemmers en het deponeren van de vuilniszakken in de hiervoor bestemde containers.
  • kinderstoelen, -bedden, handdoekpakketen en huisdieren.

Artikel 4: Aankomst- en vertrektijden
Vanaf 15.00 uur kunt u de sleutels van uw bungalow c.q. chalet verkrijgen bij receptie. Indien u niet tussen 15.00 en 17.00 uur aanwezig kunt zijn, neemt u dan contact met ons op. In verband met de eindschoonmaak van de bungalow c.q. chalet, dient u deze op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Wij controleren de bungalow c.q. chalet, waarna u uw borg contant ontvangt.

Artikel 5: Borgsom
De bungalows, chalets en andere voorzieningen op het park dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. Daartoe vragen wij bij aanvang van het verblijf een waarborgsom van € 150,00. Deze borgsom wordt na een controle bij aftrek van eventuele schade en niet betaalde kosten contant met u verrekend. Mocht u op een dag of tijdstip vertrekken dat er geen controle kan plaatsvinden, maken bij de borg binnen één week over.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de bungalows of chalets. Breuk / vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden afgerekend. Van deze regeling wordt afgeweken indien de hoofdpersoon duidelijk kan aantonen dat de betreffende schade niet is te wijten aan zijn schuld of onzorgvuldigheid of door een van de leden van zijn / haar gezelschap is veroorzaakt. Door ons wordt, tenzij dit opzet en / of grove schuld van (medewerkers van) De Groote Vliet is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:

  1. Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en / of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons park;
  2. Het onklaar geraken of eventueel buiten werking stellen van technische apparaten in het park.

Wij behouden ons overigens uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. Een en ander zal uitsluitend geschieden om het park optimaal te laten functioneren.

Artikel 7: Annuleren
Wilt u uw reservering meer dan vier weken voor aanvang van het verblijf ongedaan maken, dan bent u uw aanbetaling verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Annulering voor aanvang van de huurperiode dient schriftelijk door u te worden bevestigd aan het park. Wanneer het totale bedrag al is overgemaakt, geldt dit als aanbetaling. U kunt via de Recron of eigen verzekering een annulerings-verzekering afsluiten.

Artikel 8: Parkreglement.
U en uw gezelschap dienen zich te houden aan de door ons vastgestelde parkregels. Het parkreglement, dat op alle verhuurovereenkomsten van toepassing is, kunt u vinden in de informatiemap welke in elke bungalow c.q. chalet aanwezig is.

Artikel 9: Klachten
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, kunt u deze bij het kantoor kenbaar maken, zodat een en ander snel kan worden opgelost.

Artikel 10: Algemeen voorbehoud
Op alle prijzen in onze brochure zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.